ISBNTitelForm
978-3-98578-000-6Freitag, der 13. Hardcover
978-3-98578-001-3Freitag, der 13. Softcover
978-3-98578-028-0Freitag, der 13. White EditionHardcover
978-3-98578-004-4Verrückte HexeHardcover
978-3-98578-007-5Saw, White EditionHardcover
978-3-98578-008-2Saw, White EditionSoftcover
978-3-98578-021-1Saw, Black EditionHardcover
978-3-98578-022-8Saw, Black EditionSoftcover
978-3-98578-009-9Halloween Black EditionHardcover
978-3-98578-010-5Halloween Black EditionSoftcover
978-3-98578-029-7Halloween White EditionHardcover
978-3-98578-030-3Halloween White EditionSoftcover
978-3-98578-011-2Dawn of the Dead, Black EditionHardcover
978-3-98578-012-9Dawn of the Dead , Black EditionSoftcover
978-3-98578-026-6Dawn of the Dead, Fan EditionHardcover
978-3-98578-027-3Dawn of the Dead, Fan EditionHardcover
978-3-98578-013-6NightmareHardcover
978-3-98578-014-3NightmareSoftcover
978-3-98578-024-2GhostbustersHardcover
978-3-98578-025-9GhostbustersSoftcover
978-3-98578-015-0ScreamHardcover
978-3-98578-016-7ScreamSoftcover
978-3-98578-017-4Leatherface: Texas Chainsaw MassacreHardcover
978-3-98578-018-1Leatherface: Texas Chainsaw MassacreSoftcover